VerzekeringScooter.be

Oldtimer Scooterverzekering

Een oldtimer scooter wordt doorgaans een stuk minder gebruikt dan een reguliere scooter. Er bestaan dan ook aparte verzekeringen voor oldtimer scooters, die een stuk minder kosten dan een normale scooterverzekering. De premie voor een oldtimer scooterverzekering ligt een stuk lager, omdat de verzekeraar minder risico loopt en dus met minder premie genoegen zal nemen. Er zal minder uitgekeerd hoeven te worden, waardoor de kosten voor de verzekeraar ook lager uit zullen vallen. Er dient echter aan een aantal voorwaarden te worden voldaan om een oldtimerverzekering af te kunnen sluiten.

Voorwaarden

Allereerst dient de scooter een cilinderinhoud van minder dan 50cc te hebben. Wanneer een scooter meer vermogen heeft komt deze niet in aanmerking voor een oldtimer scooterverzekering. In dit geval dient er een oldtimer motoverzekering te worden afgesloten. De premie hiervoor ligt wat hoger dan die van een oldtimer scooterverzekering, omdat het risico op kosten hierbij door de verzekeraars hoger wordt ingeschat.

Ten tweede dient de scooter ten minste 25 jaar oud te zijn. Bij een oldtimer gaat het vanzelfsprekend om oude voertuigen en voor scooters is de grens gelegd op 25 jaar. Dit betekent dat de scooter 25 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen moet zijn. Jongere scooters komen niet in aanmerking voor een oldtimer scooterverzekering.

Ten derde mag er maximaal 1500 kilometer per jaar met de scooter worden gereden. Dit is een relatief laag aantal, omdat de scooter niet bedoeld mag zijn voor het dagelijks gebruik. Er mag met de scooter gereden worden naar evenementen en manifestaties, maar in principe niet naar de supermarkt voor de wekelijkse boodschappen. Daarnaast mogen er natuurlijk zo nu en dan plezierritjes gemaakt worden met de oldtimer scooter, zolang de jaarlijkse grens ven 1500 kilometer maar niet overschreden wordt.

Wanneer de verzekeraar er achter komt dat de oldtimer scooter anders wordt gebruikt dan bovenstaande voorwaarden voorschrijven zal er geen oldtimer scooterverzekering meer worden verstrekt en dient er met terugwerkende kracht voor een reguliere scooterverzekering betaald te worden. Bij een eventueel ongeval zal de bestuurder daarnaast (gedeeltelijk) zelf voor de kosten opdraaien wanneer er ten onrechte een oldtimer scooterverzekering was afgesloten en de verzekeraar dit kan aantonen. Als de bestuurder willens en wetens de voorwaarden heeft geschonden heeft de verzekeraar de mogelijkheid om het volledige bedrag te vorderen op de bestuurder. Mocht deze aan kunnen tonen dat hij of zij onvoldoende op de hoogte was van de voorwaarden, dan mag de verzekeraar maximaal €250 vorderen op de bestuurder. De rest van de schade komt dan nog altijd voor rekening van de verzekeraar.

Dekking

Uiteraard is het bij een oldtimer scooterverzekering mogelijk om zelf de dekking te bepalen. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een goedkope, wettelijk verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid oldtimer scooterverzekering, maar kan er ook gekozen worden voor een meer uitgebreide Mini of Maxi Omnium oldtimer scooterverzekering. De premie van deze dekkingen ligt wat hoger, maar de meer uitgebreide dekking zorgt er aan de andere kant ook voor dat er meer schade gedekt is en er in geval van schade sneller uitgekeerd zal worden.