VerzekeringScooter.be

Scooterverzekeringen Opzeggen

Een scooterverzekering dient per jaar afgesloten te worden. Dat betekent dat een scooterverzekering bestaat uit een contract dat geldt voor een jaar. Wanneer dit jaar om is zal de scooterverzekering worden verlengd met een jaar, zodat de verzekeringnemer verzekerd blijft. Dit is natuurlijk erg handig voor iedereen die graag verzekerd blijft en tevreden is met de huidige verzekeraar, maar dit is minder prettig voor mensen die graag van de scooterverzekering af willen. Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom iemand van een scooterverzekering af zou willen. Het kan voorkomen dat er met de scooter niet meer op de openbare weg gereden zal worden of er een nieuwe verzekeraar beschikbaar is gekomen die betere tarieven of voorwaarden biedt. Het is echter belangrijk om een aantal voorwaarden en de juiste procedure te volgen om op te zeggen en ervoor te zorgen dat de verzekeraar de opzegging zal accepteren.

Daarnaast is het ook mogelijk om over te stappen als de verzekeraar plotseling de voorwaarden of de tarieven wijzigt. In dat geval kan er tussentijds opgezegd worden en hoeven de onderstaande voorwaarden niet allemaal gevolgd te worden. Deze mogelijk is gecreëerd om er zeker van te zijn dat verzekeraars niet teveel macht krijgen over hun klanten en de klanten gemakkelijk over kunnen stappen als ze benadeeld worden door middel van strengere voorwaarden of hogere tarieven.

Voorwaarden

Wanneer iemand op wil zeggen zonder dat de verzekeraar de voorwaarden of de tarieven ineens heeft aangepast dient er ten minste drie maanden van tevoren te worden opgezegd. Het gaat hier om drie maanden voor de laatste dag van het contract. De opzeggingsbrief dient deze drie maanden van tevoren verstuurd te zijn om de verzekeraar te dwingen tot het in behandeling nemen van de opzegging. Het is daarom verstandig om zelf een periode van vier maanden aan te houden om zo nooit in de problemen te komen op het gebied van tijdig opzeggen.

Naast de voorwaarde met betrekking tot het moment van opzeggen is ook de manier van opzeggen van belang. Er dient een opzeggingsbrief bij de verzekeraar te worden aangevraagd. Doorgaans kan dit per post of kan de brief worden gedownload als een PDF-bestand van de website. Deze brief dient volledig te worden ingevuld en vervolgens betekend te worden verstuurd. De brief kan daarvoor aangetekend worden verstuurd aan de verzekeraar, bezorgd worden door een deurwaarder met een exploot of worden meegegeven aan een derde met een ontvangstbewijs. Alle drie deze manieren zijn geschikt om officieel op te zeggen, mits dit natuurlijk op tijd gebeurt.

Door de bovenstaande voorwaarden nauwlettend te volgen zal de verzekeraar de opzegging accepteren en kan de scooterverzekering worden opgezegd. Let vooral goed op het moment van versturen, omdat de verzekeraar de scooterverzekering gemakkelijk met een jaar kan verlengen wanneer de scooterverzekering te laat wordt opgezegd. Daarnaast is restitutie vaak niet mogelijk, waardoor er dan een jaar extra aan verzekering betaald dient te worden. Dit loopt vaak op tot een paar honderd euro waardoor het veel geld kan schelen wanneer er op tijd met de opzegging wordt begonnen.